De lagedrukbeveiligingsapparatuur van Elmac Technologies is ontworpen om tanks te beschermen tegen breuk of implosie tijdens vul- en/of ledigingscycli. Druk-vacuüm-ontlastkleppen (PVRV) beperken productverlies en lozingen in het milieu en beschermen tanks ook tijdens thermische veranderingen. Adequate drukbeveiliging is vereist om het catastrofale falen van een tank of vat te stoppen.

Druk & Vacuüm ontlastkleppen

Het Elmac Technologies®-assortiment van druk- en vacuümontlastkleppen (PVRV) zijn lagedrukapparaten die zijn ontworpen om tanks, processystemen en apparatuur te beschermen tegen overmatige druk en vacuüm.

FAB Valve Series

De door Elmac Technologies® gepatenteerde Flame Arrester Breather Valve (FAB Valve™) integreert een RE-Flow™ Flame Arrester met een Pressure & Vacuum Relief Valve (PVRV).

Cowhorn Serie

De gepatenteerde Cowhorn-opstelling van Elmac Technologies® bevestigt paren vlamdovers en druk-/vacuümontlastkleppen aan een driewegklep.

Ventilatieopeningen voor noodgevallen

De vonkvrije noodontluchters van Elmac Technologies® bieden noodontluchtingscapaciteit in geval van brand. Ze kunnen ook toegang geven tot lagedrukopslagtanks voor inspectie en onderhoud.

Ventilatieopeningen

De Elmac Technologies®-serie Free Vents is ontworpen voor gebruik op elke atmosferische tank om de opbouw van interne druk te voorkomen en het binnendringen van vreemde stoffen te stoppen.

Tankmeter luiken

De Elmac Technologies®-serie peilluiken bieden gemakkelijke toegang tot atmosferische vloeistofopslagtanks voor handmatige niveaumeting en bemonstering.

Over drukbeveiligingsapparatuur van Elmac Technologies

We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van wereldwijd toonaangevende drukvacuümontlastkleppen (PVRV) en bijbehorende veiligheidsapparatuur die ultieme bescherming bieden in procesomgevingen met lage druk. Ons ervaren technische team werkt nauw samen met onze wereldwijde klanten om op maat gemaakte, kosteneffectieve oplossingen te ontwerpen en op maat te maken die aan hun eisen voldoen of deze overtreffen op het gebied van zowel veiligheid als operationele prestatievoordelen.

De vul- en ledigingscycli van tanks en vaten veroorzaken veranderingen in het vloeistofvolume en de dampruimte, en dit samen met fluctuerende bedrijfstemperaturen en -drukken resulteert in de behoefte aan drukbeveiligingsapparatuur. Situaties waarin een tank of vat kwetsbaar is voor verzwelging door brand, kunnen ertoe leiden dat grote hoeveelheden damp snel moeten worden afgevoerd om de tank en zijn omgeving te beschermen. Veiligheidsvoorzieningen, zoals alarmen op hoog niveau of controlesystemen, kunnen defect raken, wat kan leiden tot een catastrofale uitval van de tank. Dit kan leiden tot ernstig letsel, productverlies en ernstige milieuschade. Dienovereenkomstig moeten faalveilige inrichtingen, zoals: druk-/vacuümontlastkleppen, noodontlastingsopeningen, en/of andere ontluchtingsinrichtingen zoals: breekplaten worden gemonteerd naast vlamdovers waar deze nodig kunnen zijn.

Elmac biedt een volledig assortiment drukvacuümontlastkleppen en aanverwante apparatuur. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u hieronder een specifiek product uit ons assortiment selecteren.