Het vervoeren of opslaan van brandbare vloeistoffen of gassen brengt een aanzienlijk risico op brand of explosie met zich mee vanwege de mogelijkheid van ontsteking van de brandbare dampen. Elmac Technologies heeft explosiebeschermingsapparatuur ontwikkeld die de stroom van gassen of dampen onder normale bedrijfsomstandigheden mogelijk maakt en tegelijkertijd de overdracht van vlammen voorkomt in het geval van een ontsteking.

End-of-line deflagration flame arresters

In-line deflagration flame arresters

In-line detonation flame arrester

Over Flame Arresters en hoe flame arrasters werken

Flame Arresters (de Nederlandse vertaling van Flame Arrestors is ‘vlamdovers’. In de tekst gebruiken we de Engelse term ‘Flame Arresters’) zijn belangrijke veiligheidsvoorzieningen om de verspreiding van vlammen en explosies bij het vervoer en de opslag van ontvlambare vloeistoffen, gassen en dampen te voorkomen.

Ze worden geïnstalleerd in pijpleidingen, opslagtanks en andere apparatuur om passieve bescherming te bieden tegen ontstekingsbronnen en te voorkomen dat brandbare stoffen in het milieu terechtkomen.

Flame Arresters onderbreken het voortplantingsproces van de vlam en voeren de warmte af om verdere ontsteking te voorkomen. De belangrijkste soorten Flame Arresters (van Elmac Techologies) zijn:

End-of-line Deflagration Flame Arresters

Deze worden gebruikt in toepassingen waar het vlamfront naar verwachting slechts in één richting zal bewegen. Zij worden geïnstalleerd aan het einde van een pijpleiding of opslagtank en bestaan uit een gaaselement of een reeks metalen platen met kleine openingen die de stroming van gas of vloeistof mogelijk maken, maar de doorgang van vlammen verhinderen.

In-line deflagration flame arresters

In-line deflagration flame arresters zijn apparaten die zijn ontworpen om de verspreiding van vlammenfronten in pijpleidingen en andere apparatuur voor het transport van brandbare gassen of vloeistoffen te voorkomen. Deze apparaten zijn essentiële veiligheidsvoorzieningen in vele industriële processen, waar een plotseling vrijkomen van brandbaar materiaal een ernstig risico van brand of explosie kan inhouden.

In-line detonation flame arresters

In-line detonation flame arresters zijn vergelijkbaar met in-line deflagration flame arresters, maar zij zijn ontworpen om de verspreiding van detonatiegolven, die veel krachtiger zijn dan deflagratievlammen, tegen te houden. Detonatiegolven zijn supersonische schokgolven die zich door een brandbaar mengsel vorspreiden en daarbij zeer hoge temperaturen en drukken veroorzaken. Een detonatiegolf kan catastrofale schade veroorzaken aan apparatuur en installaties als hij niet wordt gecontroleerd.

Flame Arresters (Vlamdovers) van Elmac Technologies

Als officieel distributeur van Elmac Technologies zijn wij toegewijd aan het leveren van top-of-the-line vlamdovers (flame arrasters) die de ultieme bescherming bieden tegen explosies in procesomgevingen met een hoog risico. Ons deskundig technisch team werkt nauw samen met Elmac Technologies om kennis over de producten te vergaren. Dit gebruiken we vervolgens om onze klanten optimaal te kunnen bedienen en te adviseren.