Privacyverklaring

Doormiddel van dit document willen wij u informeren over ons privacy beleid, dit document wordt ook wel de privacy verklaring genoemd. Wanneer u ons een aanvraag stuurt per e-mail of op de website een formulier invult, zullen wij bepaalde persoonlijke gegevens verwerken. Doormiddel van deze privacy verklaring willen wij aangeven welke informatie wij over u verzamelen, hoe deze wordt verwerkt en hoe u uw persoonsgegevens kunt controleren of verwijderen.

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens, verstaan wij bijvoorbeeld, uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, uw functie en product interesses. Deze informatie verzamelen wij wanneer u een e-mail / aanvraag stuurt, een WhatsApp bericht stuurt of met ons belt. Ook wanneer u één van onze websites bezoekt verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookies.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle mensen met wie wij contact hebben of onze website bezoeken kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Dit zijn klanten of potentiële klanten van Delta Engineering BV. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens van leveranciers, business partners en sollicitanten. *Wanneer u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de AVG verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U U kunt dan een kopie van deze verklaring overhandigen.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Delta Engineering BV verwerkt uw persoonsgegevens om er voor te zorgen dat (aan)vragen en opdrachten op een correcte en efficiënte manier kunnen worden verwerkt.

Dit gebeurt met name bij de volgende activiteiten :

  • Bij aanvraag van documentatie (Brochures, datasheets e.d.) Hierbij gebruiken wij uw gegevens om er voor te zorgen dat u passende documentatie ontvangt.
  • Bij verwerken van aanvragen
  • Bij het maken van facturen / monitoren van betalingen.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens voor interne analyses.
  • Bij marketingactiviteiten, verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten. Denk hierbij aan uw e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze activiteiten afstemmen op uw behoeften.
  • Bij telefonisch contact
  • Bij verzenden van uw goederen (voor het aanmelden bij de vervoerders, zullen o,a, uw naam en adres gegevens worden gedeeld.
  • En uw persoonsgegevens worden verwerkt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Voor de doeleinden waarvoor Delta Engineering BV uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ons zusterbedrijf Tapflo Benelux BV.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij (Delta Engineering BV) bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deltaengineeringbv.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 

Wat doen wij bij fraude en misbruik?

Is er sprake van fraude of misbruik dan kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie of aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. 

Veilig

Wij dragen zorg voor de veiligheid van uw gegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan gerust contact met ons op via info@deltaengineeringbv.com.

Wij zullen deze privacy verklaring regelmatig updaten om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Laatste update : Juli 2021

Cookieverklaring

Met deze cookieverklaring willen wij u informeren over de cookies die kunnen worden geplaatst wanneer u gebruikmaakt van onze online platformen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die opgeslagen kunnen worden op uw computer of op een ander apparaat. Wanneer een cookie is opgeslagen, verzendt uw apparaat de gegevens uit dat bestand terug naar de partij die de cookie heeft geplaatst. Hierdoor wordt uw apparaat herkend. De geplaatste cookies blijven een beperkte periode geldig vanaf het moment dat ze op een apparaat worden geplaatst. Voor sommige cookies is de geldigheidsduur beperkt tot de browsersessie, andere cookies blijven opgeslagen op het apparaat voor een langere periode.
De persoonlijke gegevens die wij met behulp van cookies vergaren worden door ons verwerkt conform onze Privacyverklaring, tenzij deze Cookieverklaring anders aangeeft.

Welke soorten cookies zijn er?
 1. Essentiële cookies
Deze cookies zijn nodig voor de werking van online platformen of bepaalde onderdelen daarvan. Deze cookies worden geplaatst als u een bezoek brengt aan een website of een onderdeel ervan gebruikt.

2. Functionele cookies
Het verschil tussen essentiële en functionele cookies is dat essentiële cookies strikt noodzakelijk zijn. Functionele cookies zijn dat niet. Maar omdat deze cookies gericht zijn op het optimaliseren van diverse functionaliteiten, heeft dit een positief effect op uw online ervaring.

3. Analytische cookies
De analytische cookies registeren bezoeken en voorkeuren van bezoekers van onze website. Deze informatie verzamelen wij om het gebruik van de website te analyseren.

Delta Engineering BV maakt gebruik van de volgende analytische cookies

Google Analytics
Deze meet geanonimiseerd bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave waardoor wij de effectiviteit van haar website kan meten en verbeteren.

Google Adwords
Ook zijn wij bezig met onderzoeken van Google Adwords. Op het moment dat een bezoeker vanuit een op de door ons aangemaakte Google advertentie klikt wordt er een tracking cookie (enkele sessie) geplaatst om de effectiviteit van advertentie te meten. Deze informatie wordt gedeeld met het desbetreffende Google analytics account. Data is anoniem en Google Adwords meet vanuit een zoekopdracht binnen Google of bron waarin een Google advertentie wordt getoond. Zodra dit definitief ingesteld is zullen wij dit stuk van het cookiebeleid updaten.

YouTube
Wanneer er een video op onze website staat wordt afgespeeld of wanneer er wordt doorgeklikt naar YouTube zelf meet deze anoniem o.a. afspeelmoment, duur, doorklik, etc.

Cookiemelding
Deze onthoud dat wanneer een bezoeker de cookie melding expliciet heeft weg geklikt, dat deze dan ook niet meer getoond word.

Tracking
Geplaatste cookies worden enkel gebruikt binnen de Delta Engineering BV website, bij het verlaten van de onze website stopt ook het vergaren van informatie, met uitzondering van Google Adwords, deze meet vanuit een zoekopdracht binnen Google of bron waarin een Google advertentie wordt getoond.

Cookie-instellingen, cookies blokkeren en verwijderen
Wanneer u gebruikmaakt van onze website gaat u automatisch akkoord met de cookies die wij gebruiken. Cookies kunt u echter wel weer verwijderen. In uw browser kunt u instellen dat bepaalde cookies niet geplaatst kunnen worden. Daarnaast kunt u ook geplaatste cookies via uw browser verwijderen.
Houd er wel rekening mee dat wanneer u via uw browser ervoor kiest om cookies te weigeren of te verwijderen, dit gevolgen zal hebben voor de essentiële cookies en de prestatiecookies. Dit kan nadelig zijn voor uw gebruikerservaring.

Wij zullen dit cookiebeleid regelmatig updaten om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Laatste update : Juli 2021